ประกาศโรงเรียนวัดแจ้งลำหิน
เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (วิชาเอกปฐมวัย) งบ อบจ.ปทุมธานี
*********************

              ตามประกาศโรงเรียนวัดแจ้งลำหิน เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย จานวน 1 อัตรา งบประมาณ อบจ.ปทุมธานี ลงวันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น   (เอกสารแนบ)

 

.....................................................................................................................................................

            เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรับสมัคร   << เอกสารแนบ >>