ประกาศโรงเรียนวัดแสงสรรค์

เรื่อง   โรงเรียนวัดแสงสรรค์ ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

----------------------------------------

   

                ตามประกาศโรงเรียนวัดแสงสรรค์ ลงวันที่ วันที่ 26  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ของโรงเรียนวัดแสงสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ซึ่งรับสมัครระหว่างวันที่ 2 – 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 และดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 นั้น

                บัดนี้  โรงเรียนวัดแสงสรรค์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน เรียงตามลำดับที่สอบได้ ดังนี้  (เอกสารแนบ)