โรงเรียนวัดมูลจินดาราม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิชาดนตรีสากล จำนวน ๑ อัตรา (ตามเอกสารแนบ)