ptt17

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.30 น. ดร.วิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนายวิรุฬห์  แสงงาม  รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ปฐมนิเทศ และให้โอวาสแก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่  จำนวน  19  คน  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยขอให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดีที่สุด