พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 13669

page

           ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จัดการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือและทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพิ่มความรู้ ทักษะ และสมรรถนะผ่านการปฏิบัติจริง ณ ค่ายลูกเสือนครนายกบ้านกลางเขา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

<<<ชมภาพทั้งหมด>>>