39

     เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๒ ร่วมต้อนรับหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการเดินทางมาเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนธัญบุรี และบรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน“ โดยมี นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการ กพฐ. และ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รอง ผวจ.ปทุมธานี ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนธัญบุรี สพม.๔   จังหวัดปทุมธานี