เมื่อ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๒ เพื่อรับทราบผลการดำเนินการที่ผ่านมา และวางแผนในการดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีคณะครูและตัววแทนสภานักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม และนำเสนอแนวคิดในการดำเนินการ

28