27

นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.ปท.๒ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษา และมีงานทำ กับบริษัทซีพีออยส์ จำกัด(มหาชน) โดยศูนย์ปัญญาภิวัฒติรังสิต

(๑๐ ก.พ.๖๐) เวลา ๑๓.๓๐ น. ศูนย์ปัญญาภิวัฒน์-รังสิต ได้มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๐ “โครงการเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำ”ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) และระดับปริญญาตรีเพื่อเป็นค่าเทอมให้แก่นักเรียน จำนวน ๕๐ ทุน พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษา และมีงานทำ ระหว่างบริษัทซีพีออยส์ จำกัด(มหาชน) โดยศูนย์ปัญญาภิวัฒน์ รังสิต กับ สพป.ปทุมธานี เขต ๒ ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๒