26ผองสวรรณ

วันที่  ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๐๐  น. นายวิชัย  แสงศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมการเรียนรู้สู่การกุศล  ณ  โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี