พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 876

24

เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์ 2560 นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.ปท.๒ นำ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ปทุมธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกบ่ายวันพุธ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมจำรูญ นอกจากนี้โรงเรียนในสังกัดก็นำคณะครูและนักเรียนออกกำลังกายตามนโยบายดังกล่าว   เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายของข้าราชการและนักเรียนทุกคนมีความเข้มแข็งและแข็งแรง และเพิ่มพลังในการทำงาน