18 ป 60

เยี่ยมชมศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่๖๖ “สืบสานศิลปหัตถกรรมไทยเลิศหล้า ๕ แผ่นดิน”

๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ นายวิชัย แสงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ได้ไปร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ “สืบสานศิลปหัตถกรรมไทยเลิศหล้า ๕ แผ่นดิน” ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ได้เยี่ยมชมให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขัน และมอบรางวัลแก่ผู้เข้าแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ( กลุ่มสาระนาฎศิลป์)ระดับชาติ   ณ ยิมเนเซี่ยม ๖ ซึ่ง สพฐ.ได้มอบให้ สพป.ปทุมธานี เขต ๒ ดำเนินการจัดการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน การแสดงตลก นาฏศิลปะไทยอนุรักษ์ การแสดงมายากล ระบำมาตรฐาน และนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์