วันที่ มกราคม ๒๕๖๐ นายวิรุฬห์ แสงงาม รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระนาฏศิลป์ ณ ห้องประชุม จำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต ๒ ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๙- ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต และอาคารยิมเซี่ยม ๔-๖ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

9