วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ สพป.ปทุมธานี เขต โดย ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๒ ได้นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนในสังกัด จำนวน     ๑๕ โรงเรียน ร่วมปฏิบัติหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มาสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยช่วยเข็นรถวีลแชร์ บริการผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วยและคนพิการ และเป็นผู้ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนการเก็บขยะมูลฝอย ณ ท้องสนามหลวง

8 ป2560