6 ป 60

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๒ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกล VDO conferenceณ ห้องรับรอง ๑ สพป.ปทุมธานี เขต ๒ เรื่อง การซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมี นายโพยม ชิณวงค์ รองเลขาธิการ กปฐ. เป็นประธานในการประชุม โดยมอบให้ สพป.คลัสเตอร์ เป็นพี่เลี้ยงให้กับ สพป.ที่ประสบอุทกภัย ซึ่ง สพป.ปทุมธานี เขต ๒ มี สพป.นนทบุรีเป็นคลัสเตอร์ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่ง สพป.ปทุมธานี เขต ๒ ได้ขอความร่วมมือจากบุคลากรในสังกัดเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป