kk1

สพป.ปทุมธานี เขต 2 จัดงานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา

วันที่ 19 พ.ย. 2558  นายเสริมปัญญา  เทียมวัน  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิ่งมีเกียรติสูงค่า โดยมีข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาเข้ารับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน 69 ราย

kk2

kk3

kk4

kk5

kk6

kk7

kk8

kk9

kk10

kk11

kk12

kk13

kk14

kk15

kk16

kk17

kk18

kk19

kk20

kk21