com004

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เปิดการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วัน ที่ 17 พ.ย. 58 นายเสริมปัญญา  เทียมวัน  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ณ  โรงเรียนอุดมวิทยา  อ.ธัญบุรี เพื่อหาตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ณ จังหวัดอ่างทอง

com001com002com003com005com006com007com008com009com010com011