mu1

ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เปิดการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

วันที่ 12 พ.ย. 58 นายเสริมปัญญา  เทียมวัน  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณโรงเรียนวัดอัยยิการาม อ.ธัญบุรี เพื่อหาตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ณ จังหวัดอ่างทอง 

mu2

mu3

mu4

mu5

mu6

mu7

mu8

mu9

mu10

mu11

mu12

mu13

mu14

mu15