sin tIMG 0378

ายรังสรรค์อินทพันธ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  ๖๕  ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ  โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร  เมื่อวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘

sin tIMG 0292sin tIMG 0298sin tIMG 0300sin tIMG 0314sin tIMG 0321sin tIMG 0327sin tIMG 0329sin tIMG 0331sin tIMG 0340sin tIMG 0357sin tIMG 0369sin tIMG 0370sin tIMG 0383sin tIMG 0387sin tIMG 0348sin tIMG 0393sin tIMG 0398sin tIMG 0405sin tIMG 0414