ll1

สพป.ปทุมธานี เขต 2 เตรียมความพร้อมการจัดสอบ สสวท. ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 1

วันที่ 10 พ.ย. 2558 นายเสริมปัญญา  เทียมวัน  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1) ณ ห้องประชุมโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ อ.ธัญบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจให้กับคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 14 พ.ย. 2558 โดยมีนักเรียนสมัครเข้าร่วมคัดเลือกรวม 1,762 คน แบ่งเป็นวิชาคณิตศาสตร์ ป.3 จำนวน 155 คน คณิตศาสตร์ ป.6 จำนวน 734 คน วิทยาศาสตร์ ป.3 จำนวน 144 คน และวิทยาศาสตร์ ป.6 จำนวน 729 คน

ll2

ll3

ll4

ll5

ll6

ll7

ll8