sin 1003

นายเสริมปัญญา  เทียมวัน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  ๖๕  ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒  ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม ณ  โรงเรียนวัดอัยยิการาม เมื่อวันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘

sin 1002sin 1004sin 1005sin 1006sin 1007sin 1008sin 1009sin 1010sin 1011sin 1012sin 1013sin 1015sin 1014