270C39D7 C83B 4A7A 8B56 B040DD3D1B7E

         วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร ผอ.โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ และคณะกรรมการฯ นิเทศโรงเรียนวัดเขียนเขต อำเภอธัญบุรี ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562 จากนั้นเวลา 13.00 น. คณะกรรมการได้ไปติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1/2562 ณ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม อำเภอธัญบุรี