1D321F54 EB7B 426A BE01 5BB653866C80

         วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการนิเทศโรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม อ.หนองเสือ เพื่อนิเทศให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562