13 5 62 1

            วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการนิเทศโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร อ.ธัญบุรี เพื่อนิเทศ ติดตามให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562