13 5 62 2

          วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.10 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และมอบนโยบายในการทำงาน ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.ปทุมธานี เขต 2