AE1AC1B0 0BB9 45F5 B8A5 E4E3B8A932BE

     วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นายวิรุฬห์ แสงงาม รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 19/2562 และประชุมทางไกลเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2