7 5 62

            วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานประชุมจัดสรรแผนการใช้งบประมาณปี พ.ศ.2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับแผนการใช้งบประมาณที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562