24 4 62

            วันที่ 24 เมษายน 2562 นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนายวิรุฬห์ แสงงาม รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อรับฟังนโยบายและข้อราชการจากสพฐ.โดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.