1FFD2053 0C0D 4345 9C15 3A31BD0FC5AB

       วันที่ 11 เมษายน 2562 นายวิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมประชุมปฏิบัติการสรุปผลการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 2 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ