10 4 62

           วันที่ 10 เมษายน 2562 สพป.ปทุมธานี เขต 2 จัดงาน “สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย” ประจำปีพ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยนายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธาน นำผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสพป.ปทุมธานี เขต 2 รดน้ำขอพรจากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2562 รวม 8 ท่าน จากนั้นรับประทานอาหารร่วมกัน