B879280C 9CF4 4BA5 B148 2A2BD85B854C

         วันที่ 29 มีนาคม 2562 นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนายวิรุฬห์ แสงงาม รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และเจ้าหน้าที่สพป.ปทุมธานี เขต 2 ให้การต้อนรับนายสันติรักษ์ ไชยเอียด ผอ.โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ที่เข้าร่วมโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 4 รวม 130 คน ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ซึ่งได้จัดให้เป็นจุดบริการพักรถ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสพฐ.