960D2CC6 A6FB 43DE 8815 30CF14F33C9C

        วันที่ 27 มีนาคม 2562 นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยผอ.กลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 13/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อรับทราบนโยบาย แนวปฏิบัติและข้อราชการต่างๆ จากสพฐ.