O Net613

             สพป.ปทุมธานี เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีผลคะแนนสอบ O-Net ปีการศึกษา ๒๕๖๑  วิชาคณิตศาสตร์  ๑๐๐  คะแนนเต็ม