21 3 62

       วันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๒  นายวิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานเพลิงศพ พระภิกษุบุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต ณ เมรุชั่วคราว วัดป่าภูริทัตตแฏปทาราม  ต.คลองควาย  อ.สามโคก  จ.ปทุมธานี