19 3 62

          วันที่ 19 มีนาคม 2562  สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยนายวิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ทั้งในส่วนของการเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแนวตาม ว.21 รวมถึงความก้าวหน้าของบุคลากรสำนักงาน 38 ค(2) ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ อดีตเลขาธิการ กคศ. มาเป็นประธานและวิทยากรให้ความรู้ โดยมีผู้บริหารเขตพื้นที่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวม 170 คน เข้าอบรมในครั้งนี้