พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 153

47E8B96E 7440 4E74 8191 507868468005

        วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เข้าอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย จากวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ณ ห้องเอเวอร์กรีน โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท โดยมีนายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการอบรม จากนั้น เวลา 13.00 น. เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสรุปผลการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 1 ณ ห้องอารียา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม