พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 101

30126025 189B 4C55 A8C4 79566D5BA4F7

      วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดขึ้น เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมในการเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยมีผู้บริหารโรงเรียน และผู้รับผิดชอบโครงการ รวม 60 คน เข้าร่วมประชุม