14 2 62

           วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดแสงสรรค์ และโรงเรียนอุดมวิทยา ซึ่งจัดสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา