F003B2E7 DF3B 4C85 A7EE E379603A77AD

 

         วันที่ 22 มกราคม 2562 นายวิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ Smart Obec ให้เจ้าหน้าที่ธุรการ ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ซึ่งกลุ่มอำนวยการ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และติดตามการใช้ระบบงาน Smart Obec กับธุรการทั้งในสำนักงาน และธุรการโรงเรียนในสังกัด รวม 80 คน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนวัดนาบุญ และโรงเรียนวัดอัยยิการาม ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน