21 1 62

              วันที่ 21 มกราคม 2562 นายวิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม อกศจ.ปทุมธานี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี โดยนายปรีชา  จิตรสิงห์ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ เป็นประธานในการประชุม