16 1 62

                วันที่ 16 มกราคม 2562 นายวิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ.2562 “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” ณ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร อ.ธัญบุรี เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารณ์ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยในช่วงเช้ามีพิธีสงฆ์ และมอบโล่ เกียรติบัตรแก่ครูที่มีผลงานดีเด่น รวม 222 รางวัล และในช่วงบ่ายมีกิจกรรม “คุรุมิตรสัมพันธ์” กีฬาวันครู เป็นการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย-หญิง รวมถึงมีการประกวดกองเชียร์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของครูในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2