4 1 62

             วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ในสพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562 และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เวลา 13.00 น. ประชุมผู้บริหารโรงเรียนและผู้บริหารสพป.ปทุมธานี เขต 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2