25 12 61

 

       วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายวิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีนายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิด  ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจโรงเรียนวัดคลองชัน ซึ่งเป็นตัวแทน สพป.ปทุมธานี เขต 2 จัดนิทรรศการ และแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดเขียนเขต ซึ่งได้รับรางวัล IQA Awards