24 12 61

              วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานประชุมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ณ โรงเรียนวัดอัยยิการาม อำเภอธัญบุรี  และเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 กรมการปกครอง อำเภอลำลูกกา เพื่อคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในพื้นที่อำเภอลำลูกกา และอำเภอธัญบุรี โดยมีนายกอบต./เทศบาลตำบล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้บริหารโรงเรียน ประธาน คณะกรรมการสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์ ประจำโรงเรียน เข้าร่วมประชุมคัดเลือก