14 12 61

 

           วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายวิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อชี้แจงแนวทางการนำนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติ ณ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2561