11 12 61

               วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ โรงเรียนร่วมจิตประสาท และโรงเรียนเจริญดีวิทยา เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561