7 12 61

            วันที่ 7 ธันวาคม 2561 สพป.ปทุมธานี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยนายวิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบแนวทางการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน และร่วมรับชม Conference นโยบาย  จากนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ และดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.