3 12 61

          วันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ติดตามการตรวจนับจำนวนนักเรียน ณ โรงเรียนวัดนาบุญ โรงเรียนวัดขุมแก้ว และโรงเรียนวัดแสงมณี ตามนโยบายและข้อสั่งการของสพฐ. ที่ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน โดยสพป.ปทุมธานี เขต 2 ได้แต่งตั้งผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่เพื่อร่วมตรวจนับจำนวนนักเรียนพร้อมกันทุกโรงเรียน