29 11 61

            วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายวิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  โดยนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานในที่ประชุม