ประชมแผน

             วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายวิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณบรรจุในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ บรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อไป