26 11 61 1

           วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นายวิชัย  แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียน ระดับโรงเรียนในส่วนของตัวแทน สพป.ปทุมธานี เขต 2 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียนของสพฐ. เพื่อจะได้รายงานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา โดยคณะกรรมการตรวจนับนักเรียนจะลงพื้นที่ปฏิบัติงานในวันที่ 3 ธันวาคม 2561